forsiden | sideoversikt | kontakt
THIS IS NOT THE RIGHT COLOR!
Kiyoshi Yamamoto


kiyoshivossajazz.jpg

Bilete frå Vossa Jazz utstillingsopning finn du her!
120314-.jpgNytt høve til å høyre Nils Kvamsdal fortelje om

Leif Gjerme-kunstnaren-oppfinnaren-mennesket
Banksmidja tysdag 18. mars kl 19.00
Boksal og signering

Gratis inngang
Med stønad frå Folkeakademiet Voss


Foto frå Marthe Elise Stramrud si utstilling 'Crooked Trinkets' ser du her - bilete frå Eva Harr si 'Litografiske Fortellinger' kjem snart!VELKOMEN TIL KUNSTNARSAMTALE OG UTSTILLINGSOPNING AV 
"LITOGRAFISKE FORTELLINGER" LAURDAG 22. FEBRUAR

 
kl 14.00:  Ivar Vatne samtalar med Eva Harr
kl 15.00:  Utstillingsopning
                Musikalsk innslag av Monika Kolskår Toppe
                Forfriskingar
                Leiar i Voss Kunstlag, Arne Vidar Brekke, opnar utstillinga
040214 Eva Harr orginal low.jpgÅRSMØTE måndag 3.2.2014 i Banksmidja

Sakliste

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av     møteleiar
                   referent
                   to personar til å skrive under årsmøtereferatet
3. Årsmelding 2013 v/leiar
4. Rekneskapen 2013 v/økonomiansvarleg
5. Innkomne framlegg:
    Vedtak om bruk av fondmidlar i Voss Sparebank
6. Aktivitetsplan 2014
7. Val


Styret 
martheelisestramrud-1.jpg 
WORK SHOP I GRAFIKK/TRYKK
for besteforelder og barnebarn (6-12 år)

 

Stad:            Banksmidja
Tidspunkt:   Søndag 26 januar kl 12.00-16.00
Pris:             100 kr for born/gratis for besteforelder
Lærar:          Marit Wernberg
 
Voss Kunstlagg legg opp til ei "god stund" for samarbeid mellom besteforelder og barnebarn. Kvar besteforelder kan ha med seg eitt barnebarn. Det er låg terskel - ingen førekunnskap er naudsynt.
Voss Kunstlag skaffar utstyr og materiell.
 
Kvart "par" får med seg eit bilete/collage heim.
 
Kurset er støtta av Den Kulturelle Spaserstokken
 
Påmelding innan søndag 19. januar til
Laila Rynning Veum: laila.rynning.veum@live.com 
eller tlf 9029 4438

 


Godt nytt år til medlemmer og vener av Voss Kunstlag.
Takk for samarbeid i 2013.


Vel møtt til tilskipingar i 2014!

Banksmidja vil halde stengt fram til torsdag  16. januar grunna vareteljing og demontering av utstillingar. 

Laurdag 18. januar kl 15.00 ynskjer me velkomen til opning av Marthe Elise Stramrud si utstilling "CROOKED TRINKETS" 

Kunstnarsamtale med M.E. Stramrud kl 14.00
Eit utval videoar frå Haustutstillinga 2013 vert viste i 1. høgda heile utstillingsperioden

Søndag 26. januar vert det
work shop med trykking/grafikk for besteforelder og barnebarn
i Banksmidja.
Meir info vert lagt ut i veke 2.
Sjå også lysing i Hordaland laurdag 11. januar

Årsmøtet i Voss Kunstlag vert halde i Banksmidja
måndag 3. februar kl 18.00

Nye saker må vere styret i hende innan 27. januar.
Sakliste og årsmelding vert lagt ut på heimesida.
Utvida opningstid i veke 49, 50, 51:
Tysdag-fredag 11-16
Laurdag 11-15
Voss Kunstlag takkar Vekselbanken for turen til Rasmus Meyer sine samlingar laurdag 23. november.

Takk til Andi Hjeltnes som guida på ein framifrå måte både på bussen og samlingane.
20131204-plakat_joleutst2013.jpg

Foto frå Wolfgang Stiller og Jolautstillinga 30.11.2013


kunstneraksjonen.jpg

STØTT KUNSTNERAKSJONEN! 19.11.2013


151113-Stiller-stor-1WEB.jpg


  MUNCH I RASMUS MEYER SINE SAMLINGAR

 

I høve 150 års markeringa av Edvard Munch arrangerer Vekselbanken og Voss Kunstlag  

tur for interesserte til Rasmus Meyer sine samlingar KODE 3 Bergen Kunstmuseum 
 

Laurdag 23.11 

 

Buss frå Banksmidja kl 09.00. Retur frå Bergen kl 16.00

 

Guide i bussen og i KODE 3 : Andi Hjeltnes 

 

Gratis buss og inngang 

Turen er fullbooket, men det er mogleg å skrive seg opp på venteliste i Banksmidja!    MEIR INFO   "Gamle Vangen 1860-1960"

Fotografisk vandring v/Reidar Ringheim og Gunnar Hemre Ringheim
Velkomen i Banksmidja laurdag 16. november kl 15.00

Støtta av Folkeakademiet Voss
Gratis inngang


 


monet2.jpg


OSAFESTIVALUTSTILLING 
MUSIKK FOR ØYET


Velkomen til opning av Osafestivalutstillinga av Ingri Egeberg
Torsdag 24. oktober kl 18.00
Musikk av Jannike Svensvik, OBA
Forfriskingar
Steinar Ofsdal opnar

sjå foto her

Merk: Utvida opningstid under Osafestivalen

KUNSTNARSAMTALE
Kunstnarsamtale med Ingri Egeberg i Banksmidja fredag 25. oktober kl 16.00
Stønad frå Folkeakademiet Voss

Trekking av 3 gratisbillettar til Rasmus Meyer/Munchutstilling laurdag 23/11

Egeberg_plakat.jpgmunchforedrag.jpgVelkomen til kunstnarsamtale med Tua Broms
i Banksmidja laurdag 12.10 kl 14
Støtta av Folkeakademiet Voss
Enkel servering


PLAKAT 1. OKT 2013.jpg
Velkomen på opning laurdag 5.10. kl 14 i Banksmidja, kl 16 i Basement

Plakat_ulmaria_klikk_web.jpg

Kunstnarsamtale med Tua Broms i Banksmidja laurdag 12.10 kl 14 - velkomen!180913StyretIMG_9082-2.jpg

VOSS KUNSTLAG GLEDER SEG TIL KUNSTFESTIVAL PÅ VOSS I 2015!
(klikke her for å sjå artikkel på Norske Kunstforeninger sine sider)

180913StyretIMG_9101.jpg


Her er heile styret 2013, unntatt styreleiar Laila Rynning Veum som var på reise 18.9.13. 

 

 

 

Hardanger folkehøgskule arrangerer kurs i landskapsmåling i veke 40, lærar er Tor Olaf Lunde
 TAKK!

Takk til til medlemmer i Voss Kunstlag som tok vakter i Banksmidja i sommar.
Utan dykkar hjelp hadde det vore vanskeleg å halde Banksmidja open i heile sommarsesongen.

 

 

 

Filmtrilogien "SALTE KYSS I,II,III" av Shwan Dler Qaradaki

vert vist i Voss kulturhus, Digitalsalen, fredag 4. oktober kl 12.00

Kunstnaren er til stades.

Gratis

I perioden 5/10-19/10 vert filmane og utstilling viste i Banksmidja
Med stønad frå Folkeakademiet, Voss
Kunstnarsamtalar med Aud Bækkelund og Evelyn Lillestøl Hauso
i Banksmidja laurdag 14.9 kl 14

Enkel servering

Gratis
Med stønad frå Folkeakademiet, Voss

2 UTSTILLINGAR I BANKSMIDJA AKKURAT NO, STÅR TIL 28.9


Evelyn Lillestøl Hauso invitasjon low.jpg
190813 Aud Bækkelund org A4.jpg


Haustprogram 2013

 

Banksmidja 2. høgd

Aud Bækkelund Kontoret for drømmer og digresjoner 31.08 - 28.09

Tua Broms, Ulmaria  05.10 – 19.10

Ingri Egeberg Osafestivalutstilling 24.10 – 23.11

Wolfgang Stiller Matchstickmen 30.11 – 30.12

 

Banksmidja 1.  høgd

Evelyn Lillestøl Hauso Flettverk 31.08 – 28.09

ShwanDler Quaradaki Salte kyss I, II, III 05.10 – 23.10

Ingri Egeberg Osafestivalutstilling 24.10 – 23.11

Joleutstilling 30.11 - 30.12

 

Kunstnarsamtalar

Tua Broms i Banksmidja 12.10 kl 14
 

Foredrag

ShwanDler Quaradaki Salte kyss framsyning i Voss Kulturhus 04.12 kl 12
Atle Næss Edvard Munch i Voss Bibliotek 17.10

Bjarne G. Thune Monets hage 06.11 

Reidar Ringheim Gamle Vangen november

 

Work-shop

Marit  Wernberg besteforeldre/barneborn sund./november

 

Kunsttur til Bergen

Andi Hjeltnes Edvard Munch i Rasmus Meyer november

 

 


MARKERING AV MUNCHJUBILEET
Velkomen til opning av "Mini-Munchutstilling i Vekselbanken
torsdag 13. juni kl 17.30
Forfriskingar
Andi Hjeltnes opnar utstillinga

Samarbeidsprosjekt mellom Vekselbanken og Voss Kunstlag

 
SOMMARUTSTILLING 2013

Medlemsutstilling i Voss Kunstlag

 

Velkomen til opning i Banksmidja
laurdag 15. juni kl 14.00

Kaffi og kaker

Arne Anderdal spelar

Elisabeth Sølvberg Aase opnar
sjå foto her
 

 

PLAKAT sommarutstilling 2013 Voss Kunstlag.jpg 72 dpi.jpg

Spre ordet - spennende kurs under Ekstremsportveko! Plasser igjen :)

teikneworkshopmlogoar.jpg
100613 Vekoutstilling 1.0.jpg
Kunstnarsamtale med Stine Eide i utstillinga "Naturkollisjon"
Banksmidja laurdag 1. juni kl 14.00

Gratis tilgjenge

230413-Stine-Eide-1.0.jpg
stripeflu.jpg

Teikneserie workshop med Flu Hartberg under Ekstremsportveko
- dei 4 elementene

 
onsdag 26.6 - fredag 28.6, kl 10-15 kvar dag
pris kr 750 
stad Voss bibliotek
sjå Veko sine sider for meir info

 
påmeldingsfrist 5.6.2013 til livholmstrom@gmail.com eller post@vosskunstlag.com
 
 
 

plakatopedag.jpg

Magasinet og Vestnorsk Kulturakademi har opne atelier og verkstader som viser kva dei arbeider med, på Nedre Tvildemoen. Det vil også vera ei kunstførelesing, musikk, kunstverkstad for born, ein filmframsyning, kunstlotteri og kafe.

Biletkunstnar Vanesa van Vlerken vil halde føredrag med biletvisning om kva kunst er og korleis ein kan forhalde seg til og forstå kunst.

Sindre Fotland og Kristoffer Kleiveland som studerer ved Ole Bull Akademiet vil framføre nokre musikkstykker på toradar.

Kunst- og handverkspedagog Marit Wernberg frå Voss Kulturskule kjem til å ha open kunstverkstad for born på 5-10 år, etterfylgt av ein utstilling av borna sine arbeid.

Det vert filmframsyning der ein animert film om ei linje som blir forelska i ein prikk, blir vist. Filmen er laga av Chuck Jones, som også har laga filmene om Tom og Jerry.

Det blir høve til å vinne kunstverk av Kjartan Møen, Gro Nesheim Øvsthus, Matias Ringheim og Synneva Skintveit i eit kunstlotteri.

Både Kulturverkstaden Magasinet og Vestnorsk Kulturakademi kjem til å ha kafe med både kaffe og kaker.


  


lysing.jpg

Salsutstilling

Utstillinga vil vere ei salsutstilling der kunden kan kjøpe «rett frå veggen». Det er difor viktig at Voss Kunstlag disponerer eit lite lager av kunst til «påfyll».

Kva utstillar leverer 1-5 kunstverk (maks 5). All kunst må vere ferdig til å utstillast ut.

Kvar utstillar må også levere prisliste og CV/informasjon om seg sjølv på kvar sine ark. Desse kan verte leverte saman med kunsten laurdag 1. juni 15-17, søndag 2. juni 13-15 eller sendast digitalt..

NB. Voss Kunstlag tek 30 % provisjon ved sal av all kunst. Provisjonen må vere med i utsalsprisen på prislista.

Voss Kunstlag har ansvar for å forsikre innlevert kunst i utstillingsperiopden.

Kontrakt vert fyllt ut og signert ved innlevering av kunst.

 

Utstillingsnemnd:

Det vil vere ei kunstnarleg nemnd som gjer utvalet av den innleverte kunsten - og monterer utstillinga. Frå Voss Kunstlag si side er det ynskjeleg med ei heilskapeleg utstilling som viser både kvalitet og breidde i laget.

I nemnda er: Per Finne, Tua Broms, Rakel Marøy, Kristin Garatun

 

Opningstider:

Voss Kunstlag vil prøve å halde ope i Banksmidja så mange dagar som mogeleg  i løpet av utstillingsperioden. For å få dette til, må kvar utstillar bidra med 2 dagsvakter i perioden 16.06-24.08

(anten vere vakt sjølve eller skaffe vakt over 18 år)

Vaktplan vil bli lagt ut på heimesida vår  etter 20. mai når oversikten over utstillarar er på plass.

 

 

For spørsmål, ta kontakt med: Laila Rynning Veum

laila.rynning.veum@live.com

mobil: 90294438

 

Tua Broms

tuabroms@gmail.com

mobil: 90135462

Vinnarane i Voss Kunstlags kunstlotteri er:

Trykk av Kristian Finborud, lodd nr 528 - vinnar: Ranveig Vinje
Silketrykk av Åshild Haugsbø, lodd nr 666 - vinnar: Merete Espelid
Trykk av Sveinung Iversen, lodd nr 2150 - vinnar: Laila Rynning Veum
Måleri av Ingeborg Loven Norekval, lodd nr 538 - vinnar: Marit Isungset
Trykk av Geir Nymark, lodd nr 861 - vinnar: Eli Fjose
2 kunstboker av Jan Kokkin, lodd nr 2168 - vinnar: Vossa Jazz v/Trude Storheim, lodd nr 628 -    vinnar: Knut Bø
2 trykk av Hans Normann Dahl, lodd nr 415 - vinnar: Gry Bystøl, lodd nr 819 - vinnar: Liv Holmstrøm
Mugge av Gro Nesheim Øvsthus, lodd nr 2035 - vinnar: Jani Tveit


10 gevinstar . Verdi ca 30 000 kr
Trekning på Voss Lensmannskontor 18.04.13
Alle vinnarane er kontakta
Gevinstane kan hentast i Banksmidja tlf 90294438

VELKOMEN på opning av to utstillingar
i Banksmidja fredag 3.5. kl 19!


Øystein Agerlie - Encyclopedia of man - fotoutstilling i øvre etasje
sjå foto her 
Stine Eide - Naturkollisjon - teikningar i nedre etasje

sjå foto her

Liv Osa opnar utstillingane
Forfriskningar


PLAKAT-AGERLIEweb.jpg
230413-Stine-Eide-1.0.jpg

 
Kunstnarsamtale
Banksmidja laurd 13 apr kl 14.00
          
m/ VossaJazzutstillar Ingeborg Annie Lindahl
Utstillinga står tom 27.04
Med stønad frå Folkeakademiet Voss

 Velkomen på opning på torsdag 21.3 kl 20!

vossajazz2013.jpg
Svein-Are3farg.jpg

 


 
lysing.jpgMelding frå Kunstlaget i Vaksdal:

KURS I OLJEMÅLING
Tre ledige plassar på oljemålingskurs på Dale ungdomsskule 5-6-7 april. Instruktør/lærar er Magne Kristiansen frå Stryn.
Pris: 1800 kr. Kan verte billegare om kurset vert fullteikna.
Påmelding til Ranveig Th. Sandal tlf 56598066/99518932 eller e-post: ranveig.sandal@gmail.com snarast
Kurset vert arrangert av Kunstlaget i Vaksdal.


 soupsnstories.JPG
 Voss Kunstlag skipar til medlemssamkome
i Voss Kulturhus/utstillingssalen laurdag 2 mars


kl 13.30 forfriskingar og presentasjon av kulturprosjektet/filmen "Omveg" v/kunstnar Anne Lise Stenseth, sjå omtale her.

kl 14.00 visning av filmen i Digitalsalen.

Gratis for medlemmer. 50 min.

Vel møtt!

KjellJplakat140213Web.jpg


 
Velkomen på utstillingsopning i Voss Kulturhus laurdag 16.2 kl 14!


gitteplakat.jpg
 
Årsmøte Voss Kunstlag
måndag 4. feb 2013 kl 19.00 i Banksmidja


SAKLISTE 2013
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av skrivar
4. Årsmelding 2012 v/leiar
5. Rekneskap 2012 v/økonomiansvarleg
6. Val

Styret gjer framlegg om å auke medlemsavgifta frå 100 kr til 150 kr pr år for einskildmedlem og frå 150 kr til 200 kr pr år for fam.medlemskap.
Grunna stor aktivitet i laget har noverande styre bedt valnemnda om å utvide styret i Voss Kunstlag med 2 medlemmer i 2013. 


ivarvatne2202.jpg

Foredrag i Banksmidja tysdag 29.1 kl 19


"På GR 11 gjennom dei spanske Pyreneane"

Ivar Vatne fortel og viser ljosbilete frå ein tur i dei spanske fjella i 2012.
GR 11 er ein merka vandresti som går nær franskegrensa frå kyst til kyst gjennom dei spanske Pyreneane.

 

 

Inngangspengar: 50 kr

 

Samarbeid mellom Voss Utferdslag og Voss Kunstlag - velkomen!

ivarvatne2201b.jpgUTSTILLINGSPROGRAM VÅR OG SOMMAR 2013

 

Hovig i Nord 12.01.2013 – 03.02.2013  sjå foto her    Voss kulturhus

 

Sigfrid Hernes 19.01.2013- 16.02.2013   sjå foto her   Banksmidja

1. + 2. etg

 

Nina Grieg/Bo Magnus/Gitte Sætre 16.02.2013-10.03.2013   sjå foto her      Voss kulturhus

 

Kjell Johannessen 22.02.2013-16.03.2013   sjå foto her       Banksmidja

 

Vossa Jazz-utstilling 21.03.2013-27.04.2013      Banksmidja 1. og 2. etg

 

Øystein Agerlie 03.05.2013- 01.06.2013     Banksmidja

 

Medlemsutstilling/sommarutstilling 15.06.2013-24.08.2013      Banksmidja

 

 

 

 

GALLERIROM 1.ETASJE 
 

Sigfrid Hernes 19.01.2013- 16.02.2013    Banksmidja

 

Anne Lise Stenseth 02.03.2013-16.03.2013    Banksmidja

Premiere 02.03.2013 Voss kino/kulturh.

 

Vossa Jazz-utstilling 21.03.2013-27.04.2013    Banksmidja

 

Stine Eide 03.05.2013- 15.06.2013    Banksmidja

 

Ekstremsportveko - workshoputstilling 24.06.2013-24.08.2013    Banksmidja


 Hernesdelvisfarge.jpg


Hovig_plakat.jpgOpningstider desember

Veke 50:
onsdag-fredag:   11.00-16.00
laurdag:            11.00-17.00
søndag:             14.00-19.00
 
Veke 51:
onsdag-laurdag: 11.00-19.00
 

Stengt i melsdagane
haust 2012

 

 

11.10 Banksmidja

Jan-Ove Tuv foredrag om "Nerdrumskolen" kl 19 

Inngang kr 50,-, studerande gratis.

 

20.10-11.11 Voss Kulturhus

Åsne Slaattelidutstilling

opning laurdag 20.10 kl 14.00
vaktliste her foto her

 

25.10 Banksmidja kl 18

Hanne Holm-Johnsen - foredrag om fotokunst


25.10-28.11 Banksmidja

Oddleiv Apneseth - Osafestivalutstilling  

opning 25.10 kl 19.30
foto her

 

29.10-30.11 Voss Kulturhus/ biblioteket

Svein Nyhus - barnebokprosjekt

opning måndag 29.10 kl 17.30
foto her

 

08.11 Voss Kulturhus/ Biblioteket

Sigrun Åsebø - foredrag :»Den norske landskapstradisjonen og samtidskunsten»

 

21.11 Banksmidja

Jan Kokkin - foredrag om Edvard Munch  

 

01.12-22.12 Banksmidja

Joleutstilling m/grafikk 

 

 

 

Utstillingsrom i “Lille Rommet” 1.etasje i Banksmidja:

 

28.09-23.10

«Smalaslepp» Keramikk/ull/biletkunst/foto/mm  
foto her

25.10-28.10

Osafestivalen Lydinstallasjon

foto her
0
2.11-29.11

Grete Skarpeid og Åsa Jacobson Tekstil/ keramikk

01.12-22.12.

Cathrine Gehrken Måleri


Voss Kunstlag på Myrkdalen Hotell

8.12.12-

Silje Solvi  Fotografiplakat_silje_solvi.jpg


jolautstillingred2.jpg


Gherkenweb.jpg


Asleplakat011212.jpg


Kokkin2111web.jpg


Kokkin2211web.jpgISTADweb.jpg


2012kleogsko.jpg

Plakat-Snill_liten.jpg


fotoforedrag2.jpg


oddleiv_apneseth_plakat1small.jpgslaattelidplakat.jpg


Smalaslepp i hønsegarden.jpg
sjå bilete her
VOSS KUNSTLAG LEIGER NO UT KUNST TIL PRIVATPERSONAR OGSÅ. PRIS PR KUNSTVERK PR ÅR ER 300 KR. KUNSTEN SOM ER TIL UTLEIGE, ER STILT UT I BANKSMIDJA FRAM TIL 27. SEPTEMBER. 

Tilbodet gjeld for medlemmer i Voss Kunstlag. Er du ikkje medlem får du gjerne bli det! Kontakte oss på post@vosskunstlag.com.
                                          
                                Me tipsar om:

                                   Mag1209Annonse.jpg
FOTO FRÅ UTSTILLINGSOPNINGA HER

Tom_Kosmo_plakatnyetider.jpgTom S Kosmo (f. 1975) er en figurativ billedkunstner som bor og jobber i Bergen. Han har utdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen innen grafiske teknikker, men jobber også med maleri. Arbeidene står både i dialog med klassisk kunst og surrealisme, og iscenesetter bisarre møter mellom menneske og dyr. De kretser tematisk rundt forholdet mellom det rasjonelle og instinktive, mellom kultur og natur og mellom tradisjon og nåtid. 

Kunst er et bilde på menneskets kontroll over naturen. Man behersker den gjennom avbildningen. Kunst er også et totalt overflødighetsfenomen, et kjennetegn på en høyt utviklet sivilisasjon. Kunst har alltid vært til for de rike og kultiverte. I vår tid er dette et slags tabu, vi dyrker det naturlige og folkelige, og skammer oss over det moralske og borgerlige som ligger i historiens formspråk. Jeg tar for meg all slags dekadent estetikk og klassiske sjangre, og lar dem krasjlande i vår tids eksistensielle krise. På den ene siden nitidig jobbing med tradisjonell teknikk og estetikk, på den andre siden surrealisme og populærkultur. Arbeidene mine tematiserer også forholdet mellom det barnlige og det urovekkende. Det er mye humor i nesten alt jeg lager, men jeg er ikke ironisk overfor det tradisjonelle. Jeg leter vel egentlig bare etter en måte å jobbe i tradisjonen etter de gamle mestrene, men vil ha med meg min egen identitet og samtid inn i det.

Tom S. Kosmo


Ekstrem-plakat[1].pdf3 sommarutstillingar i Voss Kunstlag

Voss Kunstlag  inviterer til 3 utstillingsopningar under Ekstremsportveko: 

 

Sundag  24 juni:
Fotograf Tom Hatlestad : På sporet av fridom /Tracing Freedom  
kl 18.00 Prestegardslandet (under åpning av Veko)

Tysdag 26.juni:
Fotograf Pål Hermansen: Mine Landskap,
kl 18.30 Banksmidja 

Fredag 29.juni:
Keramikar Magni Jensen, Balestrand: Vedfyrt  Banksmidja kl 19.00.
Samstundes vert det presentert fotografi frå workshop med Pål Hermansen.

 

Fotoutstillingane  vert ståande til 31.august
Keramikkutstillinga til 14.august
Velkomne!
200512WEVoss-Kunstlag-org-out-1.jpg

Se foto frå jubileumsutstillingsopninga ved å klikke her!


Jan-Ove Tuv i Banksmidja 26.5-23.6.2012

JOT_Voss_2012.jpg
Laurdag 12.5.2012
Konsert med Lovebugs
og opning av
Viola TRIcolor/natt-og-dag 
måleriutstilling av Ingeborg Loven Norekval


ingeborg1web.jpg

foto frå opninga her.

VELKOMEN!

_______________________________________________

Jubileumsutstilling


Voss Kunstlag 60 år: 1952-2012

Styret inviterer til utstillingsopning og feiring på Voss Folkemuseum, Mølster fredag 1. juni.

Hald av dato! Meir info kjem snart.

"Ein sprudlande 60-åring feirar med jordbær og bobler"

_____________________________________________________


Voss Kunstlag er Årets Kunstlag 2011

-det syns me er kjekt!  

pressemelding


20120426-DSC_0604.jpg


Voss kunstlag og Vossa Jazz samarbeidar om festivalen sin kunstutstilling. Ein ung uetablert kunstnar vil kvart år få høve til å syne sine arbeider, lage festivalplakat og vil òg motta eit stipend.

Festivalutstillar i år er Elin Brissman. Bildet er eit trykk av Vossa Jazz-plakaten for 2012. Det er laga 20 slike bilete som kvart seljast for kr. 1700,- . Inntektene går uavkorta til eit fond for stipend til framtidige Vossa Jazz-kunstnarar.

 

Nowhere Better Than This Place

Elin Brissman 
 
Utstillingsperiode: 29/3-25/4 2012
Tilskipar: Voss Kunstlag og Vossa Jazz.


Elin Brissman f. 1982 er svensk kunstnar busett i Bergen og utdanna ved Kunsthøgskulen i Bergen. Ho avslutta Masterstudiet våren 2011 og  har brukt året på å førebu Vossa Jazzutstillinga 2012.

I bileta sine ynskjer ho å lyfta fram det kvardagslege og vakre i husfasadar frå tida mellom 1945 og 1975. Bygningane frå denne perioden vert ofte møtt med liten respekt; rivne eller renoverte til det ugjenkjennelege.
Brissman er også Vossa Jazz sin plakatkunstnar i 2012

Opning torsdag 29. mars 2012 i Banksmidja

Påskeaften 11-15 
Opningstid etter det som Banksmidja
 
 
 

 

 

Minneutstilling Ivar "Knipo" Kvåle på Tre Brør Cafe 

med opning under Vossa Jazz,  foto her
 

Velkomen på opning fredag 30 mars kl 17.00
Musikalske og verbale innslag
Forfriskingar

Utstillinga er eit samarbeid mellom Vossa Jazz, avisa Hordaland og Voss Kunstlag
Opningstider som Tre Brør Cafe i perioden 30/3-10/4 2012
 
 
 
 

UTSTILLING I BANKSMIDJA til LAURDAG 24.3.2012 

 
 
 

Utstillarar:

Silje Solvi 

Aud Bækkelund

Simone Hooymans

Kristi Skintveit

Felieke van der Leest

Ingunn van Etten

Els Geelen 

Åsne Digranes 

Wim van den Toorn

Ingerid Jordal

Audun Storaas

Anne Hesvik

 

Sjå nokre foto frå utstillinga her!

 
 
 

 

Laurdag 18. februar kl 14.00
Foredrag av Ivar Vatne: «Samtidige måleri»

Ivar Vatne vil visa bilete av malerier frå ulike epokar i kunsthistoria, og vil prøva å få fram noko av det som gjev meining for han i dag.
 
Gratis tilgjenge
 


Tilskipingane er støtta av Folkeakademiet Voss

 

 

 

 

Torsdag 16. februar: «Det sorte Gullet» kl 19.00.
Forestilling/performance  av Arild Brakstad

Inng. 150 kr
 
 
 

ETSNINGAR - "GULLET GLAPP"

VOSS KULTURHUS, FREDAG 20.1.2012 kl 19 

utstillingen står til 24.2.2012 - Velkomen!

 

Foto frå opning kan du sjå her!
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Nå er Your Mamas Favourite sin vegg frå kunstprosjektet
under Ekstremsportveko 2011 på plass i Gryto!  :)

 
 
 
___________________________________________________________________________
 
 
 

Klasse 1B frå Vangen skule underheld på opninga!
Gløgg og peparkaker

 

 
 
 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 
 
 
 
 
 
 
bilete frå Thomas Pihl-opninga 16.9.2011. Kjem fleire frå utstillinga snart.
 

---------------------------------------------------------------------------- 
Foredrag av professor Ole Didrik Lærum søndag 28. august kl 19:00 i Ungdomshallen: 
"Bergslikunstnarane og folkelivet på Voss og Hardanger"
 

---------------------------------------------------------------------------- Foto og Street Art utstilling i samarbeid med Ekstremsportveko er opna og kan besøkast i Voss kulturhus kvar dag kl 12-19 fram til 31.7.2011 - VELKOMEN!


Foto frå workshop kan sjåast på http://ekstremsportveko.com/new-gallery/ekstremsportveko-2011/festival


Street art på Ekstremsportveko! 

Your Mamas Favourite Production let seg inspirera av atmosfæren under Veko og skapar street art for publikum. Dei skal også halde to workshops – ein for 10-14-åringar og ein for 14-19-åringar i Voss kulturhus.
 
Kunstnarane, ”Res” og ”Meter”, driv saman produksjonsselskapet Your Mamas Favourite Productions. Dei skal sundag, måndag og tysdag skapa street art langs gangvegen frå Voss kulturhus til festivalområdet og publikum vert inviterte til å følgja den kreative prosessen. Kunstnarane vil la seg inspirera av aktivitetar og miljø rundt festivalen og verka vert ståande heile juli til glede for vossingar og tilreisande.
 
Live dekor langs gangvegen frå Voss kulturhus og festivalteltet
Sundag 26.6  kl 16-19 på Tre Brør Café
Måndag 27.6 kl 10-13 og 17-20
Tysdag 28.6 kl 17-20
 
Voss Kunstlag i samarbeid med Ekstremsportveko er stolte av å presentere to workshops med Your Mamas Favourite Productions. Med prosjektet ynskjer me å visa ein kunstform som slit med eit negativt stempel men som innanfor lovlege rammer uttrykkjer kreativitet hjå ungdomen idag. Kurshaldarane vil undervisa i ulike former og teknikkar for street art, t.d. spray og akryl, og legg vekt på at det kun vert utført på lovlege veggar.
 
Workshops
10-15-åringar på tysdag 28.6 kl 10-16
14-15-åringar på onsdag 29.6 kl 10-16
 
Det er booket 12 deltakarar på kvart kurs. Venteliste. Meir info; livholmstrom@gmail.com eller Liv på telefon 4820 2055. Deltakaravgift kr 100.


 

Foto Your Mamas Favourite Productions
 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 Opning på tidlegare Galleri Voss 16.6.2011
 
        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VOSSAJAZZUTSTILLINGA 2011

 
 
 
 
fleire foto frå opninga under 'utstillingar' - velkomen innom fram til 7.5.2011

 

ABONNEMENT PÅ MAGASINET KUNST


Som medlem i Voss Kunstlag kan du få eit abonnement på magasinet Kunst til redusert pris. Ordinær pris er 495 kr pr år. Som kunstlagsmedlem er prisen 300 kr pr år.


Send ein mail til: mailto:kristin@fine.art.no og be om eit gratis prøveeksemplar og fortel at du er medlem i Voss Kunstlag.
Voss Kunstlag har gjort denne avtalen med magasinet Kunst.

 

 

8. marsmarkering i Voss Kulturhus

 

Foredrag av professor Jorunn Veiteberg i biblioteket kl 18.00:

”Myndig kvinne med suksess: Bildehoggaren Ambrosia Tønnesen 1859-1948” 

 

Appell v/Amnesty

Kulturelle innslag frå Vaksenopplæringa og Kulturskulen

Enkel servering

Trekking av kunst på billetten

Inngang: 100 kr

Tilskipinga er støtta av Norske Kunstforeninger og Folkeakademiet Voss

 

Jazzkonsert i kultursalen kl 20.00 med Voss Jazzskule og solist Tineke Postma

Eigen billett

 

Foto Marianne Bakketun
 
 
 
 
 

 

Symmetri og Periferi

Utstilling på Voss Kulturhus - opning 25.2 kl 19 -  velkomen!


 
 
 

 

 

ÅRSMØTE I VOSS KUNSTLAG MÅNDAG 14. FEBRUAR

KL. 19.00 I VOSS KULTURHUSMEIR INFO UNDER KALENDER
 
 
 

Workshop

m/Mona Nordaas i

Voss Kulturhus 12.-13. febr (10 t)

Tema: Skulpturar av gjenbruksmateriell
Skulpturane vert vist på Mona Nordaas si utstilling i

Voss Kulturhus 25/2-9/3

Alder: 5. - 7. kl.
10 plassar
Pris: 100 kr

Påmelding innan: 26.januar til tlf 477 54 051

Voss Kommune har gitt økonomisk stønad til kurset.

Velkomstbrev


Utstillinga til Mari Slaattelid vert omtala i Gunnar Danbolt sin "Kunstreisen"

fredag 26. februar